Altres idiomes: Español

Avís legal

Inici > Avís legal

Termes i Condicions de la pàgina web www.ameliamora.com

Gràcies per visitar la pàgina web www.ameliamora.com. Si us plau, llegeix amb atenció aquest document. Al visitar i fer servir aquesta pàgina web, estàs acceptant els Termes i Condicions redactats en aquest document.

Política de privacitat

www.ameliamora.com (en endavant, el “lloc web”) proporciona accés a multitut d'informacions i dades sobre l'escriptora AMÈLIA MORA. No ofereix cap servei ni posa a disposició de l'usuari un formulari on complimentar les seves dades personals. No obstant, en cas que un usuari es posi en contacte amb l'Amèlia Mora a través del correu electrònic facilitat a la pàgina de Contacte, Amèlia Mora garanteix complir les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, desenvolupada en el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre, vetllant per garantir un ús correcte i tractament de les dades personals de l'usuari.

L'Amèlia Mora sempre tractarà les dades personals de l'usuari de forma confidencial i mai no els facilitarà a tercers.

En cas que l'usuari vulgui exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades personals, pot fer-ho enviant un correu electrònic a la direcció admin@ameliamora.com.

Ús del portal

L'usuari es compromet a fer un ús adequat del lloc web i els seus continguts i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per a:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; 
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; 
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.ameliamora.com, dels seus proveedors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment mencionats; 
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. www.ameliamora.com es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulerin el respecte a la dignititat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la juventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. 

En qualevol cas, Amèlia Mora no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels comentaris, fòrums, xats o altres eines que es puguin arribar a oferir.

Propietat intel·lectual

Tots els drets d'autor i altres drets de propietat intel·lectual referents als textos, imatges, logotip i materials en general continguts en aquesta pàgina web són propietat d'Amèlia Mora o han estat inclosos amb l'autorització del seu propietari corresponent. 

Totos els drets reservats. En virtut d'allò disposat en els articles  8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitat comercial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'Amèlia Mora.  L'usuari es compromet a reservar els drets de Propietat Intel·lectual de l'Amèlia Mora. Podrà visualitzar tots els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en qualsevol suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat.

Exclusió de garanties r responsabilitat

L'Amèlia Mora no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques per a evitar-ho.

Modificacions

L'Amèlia Mora es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts que s'ofereixen a través de la mateixa com la forma en que aquests apareguin presentants o localitzats al seu portal.

Enllaços

En el cas que a www.ameliamora.com es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, l'Amèlia Mora no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l'Amèlia Mora assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda a cap dels mencionats hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. 

Dret d'exclusió

L'Amèlia Mora es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions d'Ús. .

Modificació dels presents Termes i Condicions

L'Amèlia Mora podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. Si us plau, consulta de tant en tant aquest pàgina per revisar els Termes i Condicions i estar informat d'informacions addicionals.

Últim actualització: 22 de juny de 2016

Avís Legal redactat seguint el: Modelo de Aviso Legal web de España